Fetaria verbale dhe ajo në sjellje..!

Fetaria verbale dhe ajo në sjellje..!

Cili është dallimi midis fetarisë verbale dhe asaj në sjellje. Cila ka rol dhe cilën duhet praktikuar një ndjekës i Islamit në veçanti, po themi ndjekës bazuar në deklaratat verbale se janë fetar të shquar.?