Është mirë ligjëruesit fetar në vendin tonë të tregojnë mbi vlerën dhe rëndësinë e këtyre citateve e jo rrëfime e gjëegjëza që aspak në asnjë vend në Kuran nuk përmenden.

  • Zoti nuk i do tradhtarët
    Zoti nuk i do mendjemëdhenjtë
    Zoti nuk i do ata që e mbi vlerësojnë veten ndaj tjerëve
    Zoti nuk i do ata që janë agresorë

Zoti nuk i do ata që përgojojnë, rrejnë e shpifin.
Është mirë ligjëruesit fetar në vendin tonë të tregojnë mbi vlerën dhe rëndësinë e këtyre citateve e jo rrëfime e gjëegjëza që aspak në asnjë vend në Kuran nuk përmenden.