Është Ai që të ka caktuar ty zëvendës në tokë…” Kuran

“Është Ai që të ka caktuar ty zëvendës në tokë…” Kuran
“…mos shpërdoroni me tepri, sepse Zoti nuk i do harxhuesit.” Kuran

Kur Zoti e bëri njeriun mëkëmbës në tokë, e nderoi, por i dha edhe përgjegjësi.
Mënyra se si ne e trajtojmë tokën do të përcaktojë llojin e njerëzve që jemi.