Ende nuk kam dëgjuar askënd që i mëson njerëzit si të praktikojnë namazin.

Ende nuk kam dëgjuar askënd që i mëson njerëzit si të praktikojnë namazin.

Praktikimi i namazit nuk është në xhamia. Pyetsi: E ku?

Praktikimi i namazit është kur del nga xhamia…!

‘ A je duke e praktikuar atë që e the në xhami.?

Pyetsi: A nuk është  praktikimi në xhami në kohët e veta a?

Në xhami po kryhet namazi e jo praktikimi..!

Kur e fillon namazin thua: Allahu Ekber, e lexon “ Vetëm ty të adhurojmë dhe nga ti ndihmë kërkojmë…” e thua këtë dhe kjo regjistrohet e shënohet në libër të ruajtur e të dalin shënimet në ditën e gjykimit

POR KUR DEL NGA XHAMIA CFARË BËN?

Nuk po dua të qaj në lidhje me këtë, por si të del nga xhamia e then zotimin duke u betuar në kundërshtim me Zotin, ja dorëzon çështjen e vet (kaderin) exhinëve, falltorëve e mësyshit.

E ku mbeti ajo që e lexove në xhami: “Vetëm ty të adhurojmë…”

Po ashtu në ruku i thotë Zotit: I Lart madhërishëm je ti o Zot… kurse kur del nga xhamia e shikon xhepin e vet çfarë po i del nga pasuria e njerëzve, a po e respekton prindin, fqinjin, a e hjek ndonjë pengesë nga rruga…?

Kush është pra i Lart madhërishëm që the në ruku.?

Këto janë pra 4 dëshmi që argumentojnë se ti e ke praktikua namazin dhe janë dëshmia e qelizës së natyrshmërisë.  Zoti është Një i Madhërishëm, Ai ka Dërguar profet për të nderuar Atë…

ALIJ HUËAJRANI, studiues i fesë me origjinë nga Arabia Saudite