E kush ishte Muhamedi a.s?

E kush ishte Muhamedi a.s?

Ky është Muhamedi i thjeshtë dhe i përulur..

Butësia dhe dashuria u mishëruan.

Ai i donte njerëzit dhe kafshët. Edhe bimët ishin të sjellshme me të, ndaj këshillonte që pemët të mos priten.
Edhe pajetësia e përfshiu atë në dashuri, dhe ai thoshte për malin Uhud.. “Ky është një mal që na do dhe ne e duam atë”.

Edhe me pluhurin e dheut e fshinte fytyrën duke marrë abdes me dashuri dhe thoshte: “Fshije tokën se ajo është e lirë dhe e pastër për ty”.

Ky është njeriu që e urrente lavdërimin dhe u thoshte shokëve të tij kur i dilnin në krah të tij.. “Mos më ngrini si joarabët, ata i madhërojnë mbretërit e tyre”.

Ai ishte bujar, të cilin shokët e përshkruanin si shpenzues bujarë nga ai që nuk i frikësohej kurrë varfërisë.
Nuk ndodhi që ai të kursente një dirhem..
Ai vdiq, siç dihet, dhe nuk la pasuri që trashëgohet.