E DIELA EKOLOGJIKE

E DIELA EKOLOGJIKE

SA KA UJË DHE AJËR PLANETI TOKË?

Nëse mblidhet gjithë sasia e ujit💧 në🌍 (oqeane, detra, liqej, lumenjë, këneta, moçale, përrocka, avulli i ujit dhe ujëra nëntokësorë) krijohet një sferë me diametër prej 1,390km dhe vëllim prej 1.4 miliard km3 (sfera me ngjyrë të kaltër)!
Nëse mblidhet gjithë ajri atmosferik🌎, krijon një sferë me diametër prej 1,999km dhe vëllim prej 5140 trilion ton (sfera ngjyrë hiri)!

Prof.Dr. Zeqir Veselaj

Burimi: Simulimet kompjuterike nga Adam Nieman