Duke folur për shpresën:

Duke folur për shpresën:

“Dhe kush – përveç atyre që e kanë humbur plotësisht rrugën e tyre – mund ta braktisë ndonjëherë shpresën e mëshirës së Zotit të tij?” Kurani

Çfarëdo gabimi që keni bërë në të kaluarën, mos lejoni që ai të vazhdojë t’ju përcaktojë të ardhmen.

E kaluara ishte një mësim për të mësuar – jo një dënim i përjetshëm.

Nuk je i detyruar të jesh ai që ishe vitin e kaluar. Ju keni të drejtë të vazhdoni të rriteni.

“Unë nuk jam ajo që më ka ndodhur.

Kush isha atëherë – nuk është ai që JAM.

Unë e zgjedh jetën me bollëk, tani.

Në çdo pikë vendimi, dëshiroj opsionin më të lartë dhe më të mirë të Zotit për mua.”