Dëshirat e kësaj bote janë si uji i detit.

Dëshirat e kësaj bote janë si uji i detit.
Sa më shumë të pini prej tyre, aq më shumë keni etje.
The desires of this world are like sea water.
The more you drink of them, the more you thirst.
#Foltash