Dallimi i njerëzve në mendime dhe besime nuk do të thotë se ata ndryshojnë në interpretimin e tyre për universin

Dallimi i njerëzve në mendime dhe besime nuk do të thotë se ata ndryshojnë në interpretimin e tyre për universin, por përkundrazi do të thotë se ata ndryshojnë në interpretimin e tyre për veten e tyre.

Njeriu nuk mendon apo diskuton për të krijuar një situatë, por për të shpjeguar gjendjen e tij. Ne nuk i dëgjojmë ata që mendojnë ose diskutojnë për të mësuar prej tyre ose për të shqyrtuar atë që dëgjojmë, por për të mbrojtur një gjendje që jetojmë, dëshirojmë ose shpresojmë.