Çka na mëson besimi në Zotin?


Na mëson të jemi studentë të mirë.
Mëson prindërit të krijojnë shtëpi të sigurta dhe ushqyese- emocionalisht, fizikisht dhe shpirtërisht- për fëmijët.
Na mëson të sillemi mirë me prindërit tanë.
Na nxit të jemi bashkëshortë të dashur- të kemi durim, mirësi, dashuri dhe drejtësi.

Të kujdesemi për të dobëtit, të varfërit, ata me sfida, të prekshmit, të rinjtë dhe të moshuarit.
Na nxit të respektojmë jetën dhe gjithçka që ka krijuar Zoti, të jemi përgjegjës për burimet me të cilat Ai na ka siguruar.
Na mëson të mos ia kushtojmë jetën zilisë dhe konkurrencës mbi pasuritë materiale.
Na mëson mirënjohjen, duke rritur gëzimin tonë në këtë botë.
Na mëson të shmangim konfliktin dhe të kërkojmë paqe.
Na inkurajon të ndërtojmë një karrierë në një fushë të lejuar

Na mëson të jemi besnikë ndaj punëdhënësve tanë dhe të jemi punëtorë të vyeshëm.
Na nxit të shijojmë të mirat që na ka dhënë Zoti.
Na mëson të jemi mirënjohës për testet që mund të vijnë në formën e sprovave dhe vështirësive.u
Na ruan nga skllavëria e kënaqësisë.
Na mëson të jemi të sinqertë.
Na mëson të jemi të drejtë, të ndershëm dhe të barabartë në marrëdhëniet tona me të tjerët.
Na frymëzon me një dashuri për bukurinë e natyrës.
Shkurajon racizmin, duke na treguar se si Zoti na gjykon vetëm sipas drejtësisë sonë.
Bashkon njerëzit e shumë kulturave. Prandaj nxit pluralizmin.

Na ndihmon të përqëndrojmë mendjet tona në atë që është më e rëndësishme.
Nxit integritetin intelektual.
Na nxit të mendojmë, reflektojmë dhe sodisim.
Na jep shembuj të burrave, grave dhe fëmijëve të drejtë.
Na mëson vlerën e lutjeve dhe adhurimeve të tjera.
Na mëson pastërtinë dhe pastrimin.
Na mëson që të gjithë adhurimin tonë ta drejtojmë drejt të Vetmit, Krijuesi i këtij universi
Na kujton se qëllimi i të gjitha akteve të adhurimit është Zoti
Largon trishtimin, frikën, zemërimin dhe shqetësimin vetëm duke dëgjuar

Na mëson të jemi vendimmarrës.
Na ndryshon në mënyra pozitive, duke na shndërruar në persona që Zoti na krijoi për të qenë.
Na jep shpresë për shpërblime të bukura dhe jetë të përjetshme.

Na mëson vlerën e ndërtimit të unitetit midis njerëzve.