CKA NA KA DHËNË ZOTI?

CKA NA KA DHËNË ZOTI?

Veshët, sytë, zemrën, mendjen, shëndetin dhe ushqimin…

Në rregull, tregoju pra njerëzve të mirën e mos e zgjatë më shumë, leja më pas në Dorë të Zotit e ti pusho pak.

Mos u pikëllo nëse s’mundesh me i ba gjithë si vet ( i mirë) se nuk mundesh.

Lërini njerëzit me telashet e veta e punët e tyre, merru vetëm me veten, ndreqe veten se për veten ki mu marrë në pyetje nga Zoti e jo për tjerët.