Çdo ditë kur ne mund të bëjmë gjërat e thjeshta që bëjmë zakonisht

Çdo ditë kur ne mund të bëjmë gjërat e thjeshta që bëjmë zakonisht, dhe të shijojmë gjërat e thjeshta që na pëlqejnë zakonisht, dhe të takojmë të njëjtët njerëz të thjeshtë, me të cilët përshëndesnim çdo ditë, do të jetë një ditë e denjë për mirënjohje.
Dhe sa më shumë që shpirti të mbushet me vitalitet dhe jetë, beteja (ushqimi i fëmijëve) bëhet më pak mizore, sado të vështira të jenë rrethanat për njeriun…