Ata që vijnë në Islam sepse dëshirojnë t’i afrohen Zotit nuk kanë asnjë problem me një Islam

“Ata që vijnë në Islam sepse dëshirojnë t’i afrohen Zotit nuk kanë asnjë problem me një Islam shumëformësh që rrezaton nga një bërthamë e vetme paradigmatike e reveluar. Por ata që vijnë në Islam duke kërkuar një identitet do ta shohin të patolerueshme shumëllojshmërinë e kulturave tradicionale muslimane. Njerëzit me Identitetet e ngatërruara tërhiqen nga zgjidhjet totalitare”.

Shejh Abdal Hakim Murad