A të merremi me thëniet e kaluara apo me thëniet për të tashmen dhe ardhmen?

A të merremi me thëniet e kaluara apo me thëniet për të tashmen dhe ardhmen?

E vetmja gjë që dimë për të ardhmen, është se ajo do të jetë ndryshe.
Të kaluarën nëse e mësojmë për të ndërtuar të ardhmen është bukur e nëse ndalemi vetëm në të kaluarën, ne nuk do e jetojmë tashmen e as të ardhmen.

Fakti mbetet se ne nuk mund ta ndryshojmë të kaluarën pavarësisht se sa kohë i mbajmë në mendje ato mendime dhe thënie.