A ka sinjale të sulmeve ekstremiste? Po ka!

A ka sinjale të sulmeve ekstremiste? Po ka! Ndaj paralajmëroj kundër ekstremizmit.

Ata janë të dalur dhe ne kemi detyrë nga Muhamedi a.s të luftojmë të keqen e madhe të ekstremistëve.
Ata janë grup i rrezikshëm që na nxjerrin na bëjnë (tekfir) neve dhe krejt hoxhollarëve.

O hoxhollarë ngriteni zërin kundër ekstremistëve.
Ruajuni nga videot e tyre që plan kanë të ju godasin.
Largohuni nga ekstremistët sa nuk është bërë vonë!

Ergin Shala