A është feja identiteti apo karakteri juaj?


Nëse feja është identiteti juaj, ju bën pjesë të një fisi. Ju filloni t’i shikoni fiset e tjera si konkurrentë dhe fillon lufta për të kërkuar Zotin dhe për të monopolizuar Mesazhin e Tij.
Ju mund të bëheni kaq besnikë dhe aq të përkushtuar ndaj asaj feje sa të bëheni një anëtar shumë i respektuar i fisit që mendon se fisi i tij ka të drejtë dhe të gjitha fiset e tjera e kanë gabim.

Nëse feja juaj është karakteri juaj, ajo thjesht do t’ju kualifikojë për t’u bërë një nga besimtarët, një qytetar i rëndomtë dhe modest. Do të njiheni për dashurinë ndaj Zotit dhe për t’u shërbyer të tjerëve, pavarësisht nga fisi.
Të tjerët nuk do të jenë fise për ju. Ata do të jenë të gjithë fqinj të dashurisë, dhe qytetarë të mundshëm të së njëjtës shoqëri.

Çfarë identiteti dëshironi për veten tuaj?