Disa vargje Kuranore për pranimin e të tjerëve.
‘Sikur të donte Allahu, do të kishte bërë një bashkësi të vetme njerëzish, por ( nuk e bëri ), që t’ ju sprovojë në atë që ju ka dhënë. Përpiquni, atëherë, ta shkëlqeni njëri-tjetrin në vepra të mira. Tek Zoti është kthimi për të gjithë ju. Pastaj Perëndia do t ‘ ju tregojë për atë që keni diskutuar. ‘-5:48
” O ju njerez, Ne ju krijuam të gjithëve nga një mashkull dhe një femër, dhe ju bëmë në grupe dhe fise që të njiheni me njëri-tjetrin. Me të vërtetë, me fisniku prej jush te Zoti është ai qe ruhet me shume. Me të vërtetë, Zotiështë i Gjithëdijshëm dhe i Gjithëdijshëm. ‘-49:13
“Nuk ka dhune ne fe sepse e vërteta dallohet qartë nga e pavërteta. 2:256
‘ Për ju është feja juaj dhe për mua, feja ime. ‘-109:6